Miladin cicović Zastupstva  
 
Početna Mašine za tekstilnu indistriju Laboratorijska oprema Mašine za odevnu industriju Vesti Kontakt
 
 

Početna

Firma MILADIN CICOVIĆ Zastupstva osnovana je u martu 2008. godine.
Osnivač i vlasnik firme je Miladin Cicović.

Delatnost firme je:
• Zastupanje inostranih firmi, proizvođača opreme za tekstilnu i odevnu industriju i proizvođača laboratorijske opreme za ispitivanje tekstila, kože i obuće.
• Uvoz mašina i rezervnih delova za potrebe tekstilne i odevne industrije.
• Prodaja potrošnih materijala za potrebe odevne industrije sa sopstvenog lagera u Beogradu.
• Konsultantske usluge prilikom izrade investicionih projekata za potrebe tekstilne i odevne industrije.

Firma je aktivna na tržištima Srbije i država bivše SFR Jugoslavije.

 

 
 

Osnovni podaci o preduzeću

Naziv i adresa preduzeća:
Miladin Cicović Zastupstva d.o.o.
Bulevar Despota Stefana 36
11000 Beograd

Tel./Fax: +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87
E-Mail: mcicovic@sbb.rs

 

Matični broj: 20399481
PIB: 106179571

Broj dinarskog računa: 220-117455-31 ProCredit bank ad, Beograd
Broj deviznog računa: 15-302-0000178.0 ProCredit bank ad, Beograd

Ovlašdeno lice za zastupanje: Miladin Cicović

 
Sva prava zadržana 2023 © Miladin Cicović Zastupstva d.o.o.
Developed by Web Factory
Tel./Fax: +381 11 32 28 186
Mobile: +381 63 24 44 87